Dizenjimi i nje Ndertese Reale me Eurokodet

March 1st, 2014

Dizenjimi i nje Ndertese Reale me Eurokodet

Dizenjimi i nje Ndertese Reale me Eurokodet

Me 8-9 Mars departamenti i Inxhinierise se Ndertimit si dhe klubi "Future Engineers" do te organizojne nje workshop te titulluar "Dizenjimi i nje Ndertese Reale me Eurokodet",ku do te perdoren programet si SAP2000 dhe AutoCad 2015 per modelimin dhe vizatimin e nderteses.

I ftuar do te jete inxhinieri i nderuar MSc. Endri Zhulegu.

Te gjithe studentet e departamentit te Inxhinierise se Ndertimit jane te ftuar te marrin pjese.

Shpresojme te takohemi atje.