Dr. Bilgin dhe Dr. Yardim moren pjese ne VEESD 2013

September 1st, 2013

Assist. Prof. Dr. Huseyin Bilgin dhe Assist. Prof. Dr. Yavuz Yardım moren pjese ne Kongresin e Vjenes mbi Perparimet e fundit ne Inxhinierine e Termeteve dhe Dinamikat strukturore e mbajtur ne Vjene te Austrise nga 28-30 gusht 2013.

Dr. Bilgin paraqiti nje studim shkencor ne "Vleresimin sizmik te sigurise se nje ndertese me mur tulle ne Shqiperi", ndersa Dr. yardım paraqiti nje studim shkencor me titull "Efekti gjeometrik ne ndertesat historike nen efektin e termetit".

VEESD2013 iu kushtua zhvillimeve teorike, numerike dhe eksperimentale ne Dinamiken e Strukturave, Inxhinierise se Termeteve si dhe aplikimet e tyre per te gjitha llojet e strukturave. Konferenca do te reflektoje artin e Dinamikes Strukturore dhe Inxhinierise se Termeteve ne kerkime dhe praktiken e zbatuar ne ndertim. Kjo eshte nje mundesi per te shkembyer ide shkencore, teknike dhe ksperimentale.