Dr. Bilgin merr pjese ne ACSEE, Zyrih

October 25th, 2014

Dr. Bilgin merr pjese ne ACSEE, Zyrih

Dr. Bilgin merr pjese ne ACSEE, Zyrih

Me 25-26 tetor 2014, Prof. Dr. i Asocuar Huseyin Bilgin, Shef i Departamentit te Inxhinierise se Ndertimit, mbajti fjalimin e tij si drejtues i ftuar kryesor ne "Konferencen e Dyte Nderkombetare mbi Zhvillimet ne Inxhinieri Ndertimi, Strukturore dhe Mjedisi - ACSEE", e cila u mbajt ne Zyrih, Zvicer. Dr. Bilgin diskutoi per "vleresimin e performances sizmike me ane te metodave jolineare statike: duke shenjestruar ne ndertesat beton arme".

Ne fjalen e tij, ai pershkroi metodat propabilistike per vleresimin e nivelit real sizmik te performances se ndertesave ekzistuese betonit arme. Ai dha nje pasqyre ne lidhje me shtetet kufitare te strukturave bazuar ne normat e mbetura te demeve te anetareve korrespondojne me objektivat e performances, si: (1) evakuimit te menjehershme, (2) sigurine e jetes, dhe (3) parandalimin e shembjes. Pastaj ai ka permbledhur hapat e metodave probabilistike per vleresimin sizmik te nderteses ekzistuese. Ne fund, ai e perfundoi fjalimin e tij me nje vleresim te detajuar te performances se nje ndertese studimi me procedurat jolineare statike nga jeta reale.

Kerkuesit nga 52 vende te ndryshme, moren pjese ne kete ngjarje. Konferenca perfshinte prezantime qe mbulojne nje shumellojshmeri te gjere te temave te Inxhinierise  se Ndertimit, Strukturore dhe Mjedisit nga Instituti i Kerkimit te Inxhiniereve dhe Doktoreve (IRED).