Seminar mbi Rezistenca e Ndertesave Ndaj Termeteve per Ndertesat beton arme

September 17th, 2013

Seminar mbi Rezistenca e Ndertesave Ndaj Termeteve per Ndertesat beton arme

Seminar mbi Rezistenca e Ndertesave Ndaj Termeteve per Ndertesat beton arme

Departamenti I Inxhinerise se Ndertimit organizoi një seminar mbi "Rezistencen e Ndertesave Ndaj Termeteve" nga Prof. Dr. Rustem Gül, Shef Departamenti ne Inxhinierinë e Ndërtimit në Universitetin Erzurum Atatürk , Turqi.

Seminari u fokusua më shumë në çështjet kryesore që inxhinierët e ndertimit duhet të marrin parasysh kur projektojne një strukture të përforcua. Prof. Gül prezantoi audiencën me shembuj të fundit nga Turqia dhe bota, si dhe aplikimet e suksesshme dhe të pasuksesshme të këtyre parimeve ne projektim.