Shefja e Departamentit

September 23rd, 2016

Shefja e Departamentit

Shefja e Departamentit

Të dashur studentë dhe vizitorë,

Mirë së vini ne departamentin e Inxhinierisë së Ndërtimit! Ju uroj mirëseardhjet më të përzemërta në emër te pjesëtarëve të stafit tonë akademik dhe administrativ. Ekipi jone akademik është i përbëre nga pedagogë kombëtarë dhe ndërkombëtarë me përvojë në kërkim dhe mësimdhënie në një gamë të gjerë të disiplinave inxhinierike. Këtu, ju do të gjeni mbështetjen, frymëzimin, motivimin e profesorëve si dhe një mjedis miqësor dhe profesional për të pasuruar njohuritë tuaja.

Kurrikula jonë e programit, siç është detajuar në webmail, në përputhje me Ciklin e ulët (Bachelor), Masterin shkencor, profesional, si dhe nivelin e vecante PhD, demostron përputhjen profesionale me nevojat lokale të vëndit së bashku me zhvillimet e kërkesave rajonale dhe ndërkombëtare si dhe pritshmëritë në zhvillimet aktuale të inxhinierisë së ndërtimit. Për më tepër, infrastruktura logjistike e kampusit tonë universitar, biblioteka moderne duke u ndërthurur me shumicën e metodave moderne mësimore, kanë kontribuar me sukses në përvetësimin e njohurive me sfiduese në inxhinierinë e ndërtimit. Në përputhje me qëllimin e departamentit tonë kryesor për tu bërë një nga departamentet më të mira në Shqipëri, ne kemi rritur bashkëpunimin ndërkombëtar me universitete të tjera ndërkombëtare, duke promovuar më tej imazhin tonë si një qendër e kualiteti të lartë akademik. Ky bashkëpunim ndërkombëtar dhe në mbarë botën është duke u realizuar nëpërmjet programeve konkrete dhe të vazhdueshme të shkëmbimit të studentëve, marrëveshjet arsimore bilaterale dhe multilaterale për profesorët dhe studentët.

Së fundi, ne jemi të kënaqur dhe krenar per studentët e departamentit tonë, si studentët më të talentuar dhe punëtorë, të përzgjedhur nga teste të standardizuara të pranimit që garantojnë arritjet e larta për veten e tyre si dhe për përparime të mëtejshme të vendit. Studentët tanë janë të pajisur me aftësitë përkatëse konkuruese e profesionale, jo vetëm për të rivalizuar në tregun e punës, por deri më tani, ata kanë qenë në mesin e udhëheqësve të praktikantëve në projekte të punës në Shqipëri dhe në vendet fqinje.

Jeta studentore është unike, por ju duhet të zgjidhni departamentin e inxhinierisë së ndërtimit në Universitetin Epoka, Ai patjetër do të përbëjë një moment historik drejt ndërtimit të një karriere të qëndrueshme dhe kontribut të shquar në përparime të inxhinierisë së vendit.

Bashkohu me ne në qëllimin tonë të përbashkët!

Profesor i Asociuar Miriam Ndini

Shefe Departamenti