Shkollė Trajnimi pėr Teknikat GMD aplikuar pėr tė inxhinierisė civile Barcelonės, Mars 14-18, 2016

March 21st, 2016

Shkollė Trajnimi pėr Teknikat GMD aplikuar pėr tė inxhinierisė civile Barcelonės, Mars 14-18, 2016

Shkollė Trajnimi pėr Teknikat GMD aplikuar pėr tė inxhinierisė civile Barcelonės, Mars 14-18, 2016

Me 14-18, Mars 2016, dy pedagogë të departamentit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Dr. Erion Luga dhe Enea Mustafaraj kanë marrë pjesë në "Shkollën e Trajnimit të “teknikave pa shkatërrim” aplikuar në Inxhinierinë e Ndërtimit, organizuar nga Universitat Politècnica de Catalunya; the Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) në Barcelonë, Spanjë. Kjo shkollë u realizua në kuadër të COST Action TU1208 Aplikimet në Inxhinieria e Ndërtim të Radarit ne Penetrimin e Dheut. 

Gjatë këtij trajnimi, u prezantuan teknika të ndryshme të testeve pa shkatërrim të tilla si:

 • Do te prezantohen dhe shpjegohen teknikat NDT:
 • Radar per penetrimin e dheut (GPR)
 • Tomografi (ERT)
 • Rezistenca pranë siperfaqes (OhmMapper)
 • Percueshmeria elektrike (Conductivimeter)
 • Sizmike pasive (H/V and ReMi)
 • Termografi
 • Radar interferometrie
 • Utrasonike
 • Gradiometer graviteti (Gradiometer)
 • Gravimetri.