Studentet e Inxhinierise se Ndertimit marrin pjese ne ISUCCES-2014 ne Osijek, Kroaci

July 23rd, 2014

Studentet e Inxhinierise se Ndertimit marrin pjese ne ISUCCES-2014 ne Osijek, Kroaci

Studentet e Inxhinierise se Ndertimit marrin pjese ne ISUCCES-2014 ne Osijek, Kroaci

Almida Kaziu dhe Violeta Dimitresku, student te ciklit 3-vjeçare te Departamentit te Inxhinierise se Ndertimit, ne 7 korrik 2014 moren pjese ne "Konferencen e Dyte Verore Nderkomtare Interational per Studentet e Inxhinierise se Ndertimit 2014" te njohur si ISUCCES 2014 ne Osijek, Kroaci. Ata paraqiten studimin e tyre "Dizenjimi i Ndertesave Rezistente ndaj Termetit. Mesimet e Nxjerra gga Termetet e Kaluara", qe kishte pergatitur nen mbikeqyrjen e Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Bilgin.

ISUCCES organizohet çdo vit nga Fakulteti i Ndertimit ne Osijek, Kroaci dhe mbledh te gjithe studentet e inxhinierise se ndertimit diplomuarit apo jo, per te marre pjese ne nje program pese ditori qe konsiston nesfidat dhe perfaqesimin e punes se tyre kerkimore. Qellimi eshte qe studentet te shprehin, te ndajne dhe te eksplorojne boten e inxhinierise. ISUCCES 2014 mblodhi 20 ekipe nga Maqedonia, Kroacia, Shqiperia, Rumania dhe Turqia.

Gjate ketyre pese diteve nxenesit prezantuan punimet e tyre kerkimore te cilat me pas do te publikohen ne Electronic Journal e-GFOS te vitit 2014 si dhe te testuan modelet e tyre te ndertuara ne “shaking table” (simulues termetesh). Modelet jane testuar ne kete paisje nen simulimin e tre termeteve, El Centro, Northridge dhe Banja Luka. Vleresimi i modelit eshte bazuar jo vetem ne rezistencen ndaj termeteve, por edhe ne dizanj, materialin e perdorur dhe estetiken e ndjekur. Ne proceduren e testimit, modeli i ndertuar nga studentet kishin nje performance shume te mire ndaj termeteve te simuluar nga te tre termetit te lartpermendur pa asnje çarje.