Studentet e Universitetit Epoka themelojne IACES LC Tirana

November 24th, 2014

Studentet e Universitetit Epoka themelojne IACES LC Tirana

Studentet e Universitetit Epoka themelojne IACES LC Tirana

Pas pjesemarrjes ne ACCESS 14 'te mbajtur ne Porto me 2-9 nentor 2014, ngjarja me e rendesishme vjetore e IACES (Shoqata Nderkombetare e Studenteve te Inxhinierise se Ndertimit), studentet qe perfaqesojne Universitetin Epoka (nderkohe edhe Shqiperine) ne kete kongres themeluan LC Tirana, nje lokal Komiteti i IACES me ndihmen dhe mbeshtetjen e departamentit te Inxhinierise se Ndertimit.

Struktura e IACES perbehet nga Komitetet Lokale te pavarur nga vende te ndryshme te botes, me anetaret e tyre. Disa aktivitete ne vit organizohen nga LCs, dhe ata mund te pasohen nga te gjithe anetaret vendore dhe nderkombetare. Gjate nje aktivitet, i cili kryesisht merr nje jave, mund te kete ligjerata, ekskursione, seminare, udhetime teknike dhe gjithashtu ngjarjet shoqerore. Organizata te tilla jane me shume interes per studentet, sepse keto jane menyra me e mire per te formuar rrjetin dhe per te fituar pervoje duke paraqitur veten me nje perzierje te kulturave.