Vend Pune: Asistent Kėrkimor

October 1st, 2016

Departamenti i Inxhinierisë së Ndërtimit ka nisur thirrjen për pozicionet e hapura për Asistent Kërkimor.
 
Afati i aplikimit: 10 Tetor, 2016
 
Kërkohet një diplomë Bachelori në Inxhinieri Ndërtimi ose një kombinim ekuivalent të arsimit dhe/ose përvojë përkatëse që tregon njohuri të plotë dhe një kuptim të përgjithshëm në Inxhinierinë e Ndërtimit dhe nën-disiplina të saj, parimet dhe praktikat kërkimore.
 
Të gjithë kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre dhe një letër motivimi duke shprehur interesin e tyre për këtë post nëpërmjet e-mail në: ce@epoka.edu.al