ISCCE2012

May 10th, 2011

ISCCE2012

ISCCE2012

Rreth 100 kandidatë Masteri dhe Doktorature nga Ballkani u mblodhën për Konferencën e Ndërtimit Studentore Ndërkombëtare, në Universitetin Epoka. Kjo konferencë, e mbajtur nga 10-11 Maj, ishte një bashkëpunim i Universitetit Epoka, Universitetit Politeknik te Tiranës dhe Universitetit te Prishtinës.

Ekspertët e rinj në fushën e ndërtimit paraqiten problemet aktuale të kësaj industrie. Duke marrë pjesë në aktivitete ISCCE studentët shkëmbyen mendime dhe përvojë, si dhe zbuluan mundësi të reja për të kuptuar dhe për të trajtuar problem apo situate inxhinierike.

Megjithatë, më e rëndësishme ishte mundësia për të marrë të njohuri dhe të ndajnë kultura të ndryshme, duke pasur ekskursione interesante si dhe formimin e miqësive personale, e cila eshte e dobishme në të ardhmen.

Konferenca u sponsorizua nga Ferar Sh.p.k dhe AST Bureau of Architecture.

Për më shumë informacion, vizitoni: http://iscce.epoka.edu.al/